(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)

















Historia SKPTG

Na poniżej stronie zebrano materiały dotyczące historii Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie.






Stroną opiekuje się Paweł Janicki. Jeśli masz jakieś uwagi to pisz do Webmastera na adres paweljanicki90(małpka)gmail.com