(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Przekaż 1% podatku na
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
(1kB)

W dniu 11.01.2005 roku Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, skupiający również nasz Klub (SKPTG koło nr 23), został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000191794 jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Nowe zasady dokonywania wpłat obowiązujące od roku 2007

W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego wprowadza nowe regulacje związane z 1%.

Najważniejsze zmiany w ustawie to:

  • Od 1 stycznia 2008 (podatek za 2007) 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego przelewać będą Urzędy Skarbowe
  • Od 1 stycznia 2008 (podatek za 2007) 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego odprowadzać mogą podatnicy (za pośrednictwem Urzędu) prowadzący działalność gospodarczą, i rozliczający się według tzw. stawki liniowej.
  • Podatnik w zeznaniu określa nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, podaje jej numer KRS-u oraz oblicza kwotę 1% swoich podatków (nie mniej niż 5 złotych), zaokrąglając ją do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Czyli w PIT wskazujemy:

Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie.
Nasz numer KRS to: 000 019 1794

A potem WYSYŁAMY NAM INFORMACJĘ O SWOJEJ WPŁACIE !!

Z uwagi na praktykę podziału środków pochodzących z 1% między jednostki Oddziału Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, Zarząd Oddziału zwraca się do naszych Darczyńców z prośbą o poinformowanie Zarządu o celu swojej darowizny, niezwłocznie po złożeniu zeznania podatkowego.

PROSIMY O INFORMACJE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO WZORU:

  • Darczyńca:...................
  • Kwota 1%....................
  • OM lub jednostka Oddziału, na rzecz której wpłacamy: SKPTG koło nr 23
  • Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja:...........................................

Informację o celu swojej wpłaty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik(małpka)om.pttk.pl, lub tradycyjną na adres:
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Skarbnik Oddziału,
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Informacje dostarczone nam przez Darczyńców pozwolą Zarządowi dokonać dystrybucji środków zgodnie z wolą darczyńców, z zachowaniem celów statutowych OM PTTK w Warszawie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: skarbnik(małpka)om.pttk.pl

Wiecej informacji na stronie Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie: http://om.pttk.pl/o-oddziale/opp/(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik