(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Regulaminy Klubu oraz Zarządu Klubu

Regulamin SKPTG
[przyjęty na Walnym Zebraniu Klubu 26 marca 2008 r.]
[(1kB) Regulamin SKPTG ]
Regulamin Zarządu SKPTG
[propozycja przyjęta na Walnym Zebraniu Klubu 26 marca 2008 r. uchwalona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwałą nr 2008/09/02 z dnia 30 września 2008 r. i poprawiona zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu nr 1/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz 1/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.]
[(1kB) Regulamin Zarządu SKPTG ]

Sprawozdania z działalności Władz SKPTG

sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2016][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2015][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z Kursu OT [edycja 2014/2015][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2014][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z Kursu OT [edycja 2013/2014][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-26.03.2014][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2013][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z Kursu OT [edycja 2012/2013][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG
[za okres 1.01-12.03.2013 - poprawione 24.03.2013]
[(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-12.03.2013][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2012][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z Kursu OT [edycja 2011/2012][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-31.03.2012][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2011][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z Kursu OT [edycja 2010/2011][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-31.05.2011][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2010][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-31.03.2010][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2009][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za okres 1.01-31.03.2009][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [za rok 2008][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [kadencja 2007 - 2008][(1kB) sprawozdanie ]
sprawozdanie z działalności Władz SKPTG [kadencja 2006 - 2007][(1kB) sprawozdanie ]

Materiały z Walnych Zebrań SKPTG

protokół z Walnego Zebrania [2016-03-22][(1kB) protokół ]
porządek Walnego Zebrania [2016-03-22][(1kB) porządek ]
regulamin Walnego Zebrania [2016-03-22][(1kB) regulamin ]
protokół komisji mandatowej [2016-03-22][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2016-03-22][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2016-03-22][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2015-03-31][(1kB) protokół ]
porządek Walnego Zebrania [2015-03-31][(1kB) porządek ]
regulamin Walnego Zebrania [2015-03-31][(1kB) regulamin ]
protokół komisji mandatowej [2015-03-31][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2015-03-31][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2015-03-31][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2014-04-15][(1kB) protokół ]
porządek Walnego Zebrania [2014-04-15][(1kB) porządek ]
regulamin Walnego Zebrania [2014-04-15][(1kB) regulamin ]
protokół komisji mandatowej [2014-04-15][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2014-04-15][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2014-04-15][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2013-03-26][(1kB) protokół ]
uchwała Walnego Zebrania - utworzenie nowej strony internetowej Klubu
[2013-03-26]
[(1kB) uchwała nr 1/2013 ]
porządek Walnego Zebrania [2013-03-26][(1kB) porządek ]
regulamin Walnego Zebrania [2013-03-26][(1kB) regulamin ]
protokół komisji mandatowej [2013-03-26][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2013-03-26][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2013-03-26][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2012-04-03][(1kB) protokół ]
uchwała Walnego Zebrania - zmiany w regulaminie Zarządu Klubu
[2012-04-03]
[(1kB) uchwała nr 1/2012 ]
protokół komisji mandatowej [2012-04-03][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2012-04-03][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2012-04-03][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2011-05-31][(1kB) protokół ]
uchwała Walnego Zebrania - zmiany w regulaminie Zarządu Klubu
[2011-05-31]
[(1kB) uchwała nr 1/2011 ]
uchwała Walnego Zebrania - utworzenie kalendarza imprez klubowych
[2011-05-31]
[(1kB) uchwała nr 2/2011 ]
uchwała Walnego Zebrania - zakup sprzętu z 1%
[2011-05-31]
[(1kB) uchwała nr 3/2011 ]
uchwała Walnego Zebrania - akcja przekazywania sprzętu, map i wydawnictw na rzecz Klubu [2011-05-31][(1kB) uchwała nr 4/2011 ]
uchwała Walnego Zebrania - impreza z okacji 10-lecia SKPTG
[2011-05-31]
[(1kB) uchwała nr 5/2011 ]
porządek Walnego Zebrania [2011-05-31][(1kB) porządek ]
regulamin Walnego Zebrania [2011-05-31][(1kB) regulamin ]
protokół komisji mandatowej [2011-05-31][(1kB) protokół ]
protokół komisji wyborczej [2011-05-31][(1kB) protokół ]
protokół komisji skrutacyjnej [2011-05-31][(1kB) protokół ]


protokół z Walnego Zebrania [2010-04-08][(1kB) protokół ]
uchwała Walnego Zebrania - uczestnictwo Klubu w obchodach 50-ciolecia OM PTTK w Warszawie oraz 60-ciolecia PTTK
[2010-04-08]
[(1kB) uchwała nr 1/2010 ]
uchwała Walnego Zebrania - obchody 10-lecia SKPTG [2010-04-08][(1kB) uchwała nr 2/2010 ]
regulamin Walnego Zebrania [2010-04-08][(1kB) regulamin ]
porządek Walnego Zebrania [2010-04-08][(1kB) porządek ]


protokół z Walnego Zebrania [2009-04-07][(1kB) protokół ]
uchwała Walnego Zebrania - przyjęcie loga SKPTG [2009-04-07][(1kB) uchwała nr 1/2009 ]
uchwała Walnego Zebrania - obchody 10-lecia SKPTG [2009-04-07][(1kB) uchwała nr 2/2009 ]
uchwała Walnego Zebrania - udział SKPTG w obchodach 50-lecia Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie [2009-04-07][(1kB) uchwała nr 3/2009 ]
regulamin Walnego Zebrania [2009-04-07][(1kB) regulamin ]
porządek Walnego Zebrania [2009-04-07][(1kB) porządek ]


protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania [2008-12-18][(1kB) protokół ]
regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania [2008-12-18][(1kB) regulamin ]
porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania [2008-12-18][(1kB) porządek ]


protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania [2008-05-20][(1kB) protokół ]
porządek obrad i regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
[2008-05-20]
[(1kB) porządek obrad i regulamin ]


protokół z Walnego Zebrania [2008-03-26][(1kB) protokół ]
porządek obrad i regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
[2008-03-26]
[(1kB) porządek obrad i regulamin ]
uchawała Walnego Zebrania Klubu - regulamin Klubu
[2008-03-26]
[(1kB) uchwała 01/2008 ]
załącznik do uchwały nr 01/2008 - regulamin Klubu [2008-03-26][(1kB) regulamin Klubu ]
uchawała Walnego Zebrania Klubu - regulamin Zarządu Klubu
[2008-03-26]
[(1kB) uchwała 02/2008 ]
załącznik do uchwały nr 02/2008 - regulamin Zarządu Klubu
[2008-03-26]
[(1kB) regulamin Zarządu Klubu ]
uchwała Walnego Zebrania Klubu - składka klubowa [2008-03-26][(1kB) uchwała 03/2008 ]
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik