(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Walne Zebranie SKPTG
zdjęcia Rafał Kwatek i Lech Rybienik


(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik