(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)50-lecie OM PTTK w W-wie
do okoła Warszawy (pieszo)
zdjęcia Gosia Gładyś


(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik