(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Wręczenie odznak "Za Zasługi dla Turystyki"
nadanych przez MSiT dla członków OM PTTK
zdjęcia Bogdan Leśnik


(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik