(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na nasz temat: SKPTG_2015.pdf

Początki Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej (SKPTG) sięgają 2000 r., gdy wśród członków Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie pojawił się pomysł utworzenia klubu, który skupiałby Przodowników Turystyki Górskiej oraz organizował szkolenia dla kandydatów na te uprawnienia. 1 stycznia 2001 r. decyzją Zarządu Oddziału powołane zostało Koło nr 23 - Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej. W pierwszych latach działalności Klub zorganizował trzy edycje Kursu Przodowników Turystyki Górskiej, który ukończyło kilkanaście osób. Następnie SKPTG aktywnie uczestniczył w organizacji kursów przewodnickich dla przewodników terenowych oraz beskidzkich.

Obecnie Klub zrzesza prawie 50 osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem akademickim, których łączy wspólne zainteresowanie turystyką górską, pieszą, kolarską i narciarską oraz krajoznawstwem. SKPTG dba o rozwój umiejętności i kształcenie swoich członków - od 5 lat corocznie organizuje Kurs Organizatora Turystyki PTTK oraz umożliwia zdobywanie innych uprawnień. SKPTG organizuje liczne wyjazdy zimowe i letnie, na niziny oraz w góry polskie i za granicę. Do naszych cyklicznych wyjazdów należą m.in. sylwester klubowy, majówka oraz wyjazd listopadowy. W czasie dziesięcioletniej historii członkowie SKPTG wnieśli duży wkład w działalność Oddziału Międzyuczelnianego m. in. przyczynili się do utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystycznych.

Małgorzata Gładyś, Warszawa grudzień 2010

źródło: zeszyty krajoznawcze "Mazowsze" nr 7, str. 25SKPTG odznaczone
Srebrną Honorwą Odznaką PTTK !!!


8 grudnia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileszu 50-lecia założenia Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie zostało odznaczone Srebrną Honorową Odznaką PTTK.
Założenie SKPTG

Oficjalnie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie został powołany uchwałą Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie z dniem 1 stycznia 2001 r. Zebranie założycielskie Klubu odbyło się 26 lutego 2001 roku. Na zebraniu przyjęto listę członków założycieli Klubu, Regulamin Klubu oraz program działania na bieżący rok, a także wybrano pierwsze władze Klubu.

W archiwum Klubu zachowały się następujące dokumenty:
  • Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Klubu - skan1, skan2.
  • Sprawozdanie z działalności za pierwszy rok funkcjonowania Klubu (rok 2001) - skan

(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik