(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2008/2009


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-03-17][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - ustalenie wysokości składki członkowskiej (dla członków Klubu) na rok 2009 [2009-03-17][(1kB) uchwała nr 03/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-02-28][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2009-02-28]
[(1kB) uchwała nr 02/2009 ]
załącznik do uchwały nr 02/2009 - regulamin Walnego
[2009-02-28]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2009 ]
załącznik do uchwały nr 02/2009 - program Walnego [2009-02-28][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2009 ]
uchwała Zarządu SKPTG - wniosek do Zarządu OM o nadanie odznaki "Orlego Lotu" [2009-02-28][(1kB) uchwała nr 01/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-12-04][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2008-12-04][(1kB) uchwała nr 19/2008 ]
uchwała Zarządu SKPTG - wniosek do Zarządu OM o wyróżnienie członków SKPTG [2008-12-04][(1kB) uchwała nr 18/2008 ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SKPTG [2008-12-04][(1kB) uchwała nr 17/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-10-30][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2008-10-30][(1kB) uchwała nr 16/2008 ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Konkuru Fotograficznego
[2008-10-30]
[(1kB) uchwała nr 15/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-10-06][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-09-04][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2008-2009
[2008-09-04]
[(1kB) uchwała nr 14/2008 ]
uchwała Zarządu SKPTG - zasady organizowania i rozliczania imprez SKPTG [2008-09-04][(1kB) uchwała nr 13/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-08-26][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-07-29][(1kB) protokół ]
Regulamin Zarządu SKPTG [2008-07-29][(1kB) regulamin ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-07-07][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2008-07-07][(1kB) uchwała nr 12/2008 ]
uchwała Zarządu SKPTG - delegat na spotkania Zespołu Roboczego ws. OT [2008-07-07][(1kB) uchwała nr 11/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-06-19][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-06-04][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2008-06-04][(1kB) uchwała nr 10/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-04-24][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - nazdzwyczajne Walne [2008-04-24][(1kB) uchwała nr 9/2008 ]
załącznik do uchwały nr 9/2008 - program i regulamin nadzwyczajnego Walnego [2008-04-24][(1kB) załącznik do uchwały nr 9/2008 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2008-04-03][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2008-04-03][(1kB) uchwała nr 8/2008 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik