(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2009/2010


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-03-16][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2010-03-16]
[(1kB) uchwała nr 04/2010 ]
załącznik do uchwały nr 04/2010 - regulamin Walnego
[2010-03-16]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2009 ]
załącznik do uchwały nr 04/2010 - program Walnego [2010-03-16][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-02-15][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - wybór delegata na KNAG [2010-02-15][(1kB) uchwała nr 03/2010 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2010-02-15][(1kB) uchwała nr 02/2010 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-01-19][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - ustalenie wysokości składki członkowskiej (dla członków Klubu) na rok 2010 [2010-01-19][(1kB) uchwała nr 01/2010 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-12-29][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2009-12-29][(1kB) uchwała nr 09/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-09-23][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - wydatki środków z 1% [2009-09-23][(1kB) uchwała nr 08/2009 ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2009/2010
[2009-09-23]
[(1kB) uchwała nr 07/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-07-01][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - wydatki środków z 1% [2009-07-01][(1kB) uchwała nr 06/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-06-09][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-05-02][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2009-05-02][(1kB) uchwała nr 05/2009 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2009-04-17][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2009-04-17][(1kB) uchwała nr 04/2009 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik