(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2010/2011

uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2011-05-17]
[(1kB) uchwała nr 01/2011 ]
załącznik do uchwały nr 01/2011 - program Walnego [2011-05-17][(1kB) załącznik do uchwały nr 01/2011 ]
załącznik do uchwały nr 01/2011 - regulamin Walnego
[2011-05-17]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 01/2011 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-12-30][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2010-12-30][(1kB) uchwała nr 11/2010 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-09-14][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2010-09-14]
[(1kB) uchwała nr 10/2010 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2010-09-14][(1kB) uchwała nr 09/2010 ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2010/2011
[2010-09-14]
[(1kB) uchwała nr 08/2010 ]
załącznik do uchwały nr 09/2010 - regulamin Kursu OT 2010/2011
[2010-09-14]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 08/2010 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-06-01][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-05-08][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2010-05-08][(1kB) uchwała nr 07/2010 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2010-04-13][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2010-04-13][(1kB) uchwała nr 06/2010 ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2010-04-13][(1kB) uchwała nr 05/2010 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik