(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2011/2012

uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2012-03-20]
[(1kB) uchwała nr 03/2012 ]
załącznik do uchwały nr 03/2012 - program Walnego [2012-03-20][(1kB) załącznik do uchwały nr 03/2012 ]
załącznik do uchwały nr 03/2012 - regulamin Walnego
[2012-03-20]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 03/2012 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2011-09-26][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2011/2012
[2011-09-26]
[(1kB) uchwała nr 06/2011 ]
załącznik do uchwały nr 06/2011 - regulamin Kursu OT 2011/2012
[2011-09-26]
[(1kB) załącznik nr 1
do uchwały nr 06/2009
]
załącznik do uchwały nr 06/2011 - program Kursu OT 2011/2012
[2011-09-26]
[(1kB) załącznik nr 2
do uchwały nr 02/2009
]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2011-09-06][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie kadry Kursu OT 2011/2012
[2011-09-06]
[(1kB) uchwała nr 04/2011 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2011-09-06][(1kB) uchwała nr 05/2011 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2011-06-14][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2011-06-14][(1kB) uchwała nr 02/2011 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2011-06-14][(1kB) uchwała nr 03/2011 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik