(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2012/2013


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-03-04][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2013-03-04]
[(1kB) uchwała nr 04/2013 ]
załącznik do uchwały nr 04/2013 - program Walnego [2013-03-04][(1kB) załącznik do uchwały nr 04/2013 ]
załącznik do uchwały nr 04/2013 - regulamin Walnego
[2013-03-04]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 04/2013 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2013-03-04]
[(1kB) uchwała nr 5/2013 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-02-05][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2013-02-05]
[(1kB) uchwała nr 01/2013 ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Wypożyczalni sprzętu turystycznego SKPTG [2013-02-05][(1kB) uchwała nr 02/2013 ]
załącznik do uchwały nr 02/2013 - Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego SKPTG [2013-02-05][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2013 ]
załącznik do uchwały nr 02/2013 - Zestawienie Sprzetu i Kaucji bazowych dla Sprzetu dostepnego w Wypozyczalni [2013-02-05][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2013 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjecie nowych osób w poczet czlonków Klubu [2013-02-05][(1kB) uchwała nr 03/2013 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2012-09-18][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2012/2013
[2012-09-18]
[(1kB) uchwała nr 09/2012 ]
załącznik do uchwały nr 09/2012- regulamin Kursu OT 2012/2013 [2012-09-18][(1kB) załącznik do uchwały nr 09/2012 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2012-09-18]
[(1kB) uchwała nr 10/2012 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2012-09-18]
[(1kB) uchwała nr 11/2012 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2012-06-12][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2012-06-12][(1kB) uchwała nr 08/2012 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2012-04-17][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2012-04-17]
[(1kB) uchwała nr 07/2012 ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2012-04-17][(1kB) uchwała nr 06/2012 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik