(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2013/2014


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-04-01][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-02-18][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2014-02-18]
[(1kB) uchwała nr 02/2014 ]
załącznik do uchwały nr 02/2014 - program Walnego [2014-02-18][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2014 ]
załącznik do uchwały nr 02/2014 - regulamin Walnego
[2014-02-18]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2014 ]
uchwała Zarządu SKPTG - zmiana zalącznika nr 1 do regulaminu wypozyczalni
[2014-02-18]
[(1kB) uchwała nr 3/2014 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2014-02-18]
[(1kB) uchwała nr 4/2014 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-01-14][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG
[2014-01-14]
[(1kB) uchwała nr 1/2014 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-11-05][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków 1%
[2013-11-05]
[(1kB) uchwała nr 09/2013 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG
[2013-11-05]
[(1kB) uchwała nr 10/2013 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków 1%
[2013-11-05]
[(1kB) uchwała nr 11/2013 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-09-09][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2013/2014
[2013-09-09]
[(1kB) uchwała nr 07/2013 ]
załącznik do uchwały nr 07/2013 - regulamin Kursu OT 2013/2014
[2013-09-09]
[(1kB) załącznik nr 1
do uchwały nr 07/2013
]
załącznik do uchwały nr 07/2013 - program wykładów Kursu OT 2013/2014
[2013-09-09]
[(1kB) załącznik nr 2
do uchwały nr 07/2013
]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG [2013-09-09][(1kB) uchwała nr 08/2013 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-05-14][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2013-04-09][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2013-04-09][(1kB) uchwała nr 06/2013 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik