(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2014/2015


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-03-03][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2015-03-03]
[(1kB) uchwała nr 01/2015 ]
załącznik do uchwały nr 01/2015 - program Walnego [2015-03-03][(1kB) załącznik do uchwały nr 01/2015 ]
załącznik do uchwały nr 01/2015 - regulamin Walnego
[2015-03-03]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 01/2015 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG
[2015-03-03]
[(1kB) uchwała nr 2/2015 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-01-13][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-11-25][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG
[2014-11-25]
[(1kB) uchwała nr 09/2014 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-09-17][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-09-09][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT 2014/2015
[2014-09-09]
[(1kB) uchwała nr 08/2014 ]
załącznik do uchwały nr 08/2014 - regulamin Kursu OT 2014/2015
[2014-09-09]
[(1kB) załącznik nr 1
do uchwały nr 08/2014
]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-06-10][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2014-06-10]
[(1kB) uchwała nr 07/2014 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2014-05-06][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2014-05-06][(1kB) uchwała nr 05/2014 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie środków z 1%
[2014-05-06]
[(1kB) uchwała nr 06/2014 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik