(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2015/2016


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-03-08][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowego członka klubu
[2016-03-08]
[(1kB) uchwała nr 06/2016 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-02-16][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - zwołanie Walnego Zebrania SKPTG
[2016-02-16]
[(1kB) uchwała nr 02/2016 ]
załącznik do uchwały nr 02/2016 - program Walnego [2016-02-16][(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2016 ]
załącznik do uchwały nr 02/2016 - regulamin Walnego
[2016-02-16]
[(1kB) załącznik do uchwały nr 02/2016 ]
uchwała Zarządu SKPTG - zaległe składki OT [2016-02-16][(1kB) uchwała nr 3/2016 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie œrodków z 1% [2016-02-16][(1kB) uchwała nr 4/2016 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowych osób w poczet członków SKPTG
[2016-02-16]
[(1kB) uchwała nr 5/2016 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-01-12][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowego członka klubu
[2016-01-12]
[(1kB) uchwała nr 01/2016 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-12-01][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowego członka klubu
[2015-12-01]
[(1kB) uchwała nr 08/2015 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-10-20][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowego członka klubu
[2015-10-20]
[(1kB) uchwała nr 07/2015 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-09-08][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT [2015-09-08][(1kB) uchwała nr 06/2015 ]
załącznik do uchwały nr 06/2015 - regulamin Kursu OT 2015/2016
[2015-09-08]
[(1kB) załącznik nr 1
do uchwały nr 06/2015
]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-06-30][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-05-05][(1kB) protokół ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2015-04-13][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów SKPTG w chmurze
[2015-04-13]
[(1kB) uchwała nr 03/2015 ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków [2015-04-13][(1kB) uchwała nr 04/2015 ]
uchwała Zarządu SKPTG - dot. niewykorzystanch znaczków
[2015-04-13]
[(1kB) uchwała nr 05/2015 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik