(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Uchwały i protokoły z zebrań Zarządu SKPTG kadencja 2016/2017


protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-09-13][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - materiały promocyjne Kursu OT
[2016-09-13]
[(1kB) uchwała nr 12/2016 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-08-02][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przyjęcie nowego członka klubu
[2016-08-02]
[(1kB) uchwała nr 11/2016 ]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-05-24][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie œrodków z 1%
[2016-05-24]
[(1kB) uchwała nr 09/2016 ]
uchwała Zarządu SKPTG - powołanie Kursu OT [2016-05-24][(1kB) uchwała nr 10/2016 ]
załącznik do uchwały nr 10/2016 - regulamin Kursu OT 2016/2017
[2016-05-24]
[(1kB) załącznik nr 1
do uchwały nr 10/2015
]

protokół z zebrania Zarządu SKPTG [2016-04-12][(1kB) protokół ]
uchwała Zarządu SKPTG - podział obowiązków
[2016-04-12]
[(1kB) uchwała nr 07/2016 ]
uchwała Zarządu SKPTG - przeznaczenie œrodków z 1%
[2016-04-12]
[(1kB) uchwała nr 08/2016 ]


Uchwały z pozostałych kadencji

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2015/2016

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2014/2015

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2013/2014

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2012/2013

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2011/2012

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2010/2011

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2009/2010

Protokoły z zebrań i uchwały z roku 2008/2009
(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik