(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego SKPTG

W związku z wzrastającą ilością sprzętu turystycznego będącego w posiadaniu Klubu (finansowanego przede wszystkim dzięki Waszym wpłatom na 1%), Zarząd postanowił powołać do życia strukturę, która pozwoli wszystkim Członkom Klubu z opłaconą składką wypożyczać nieodpłatnie ww. sprzęt turystyczny - czyli Wypożyczalnię Sprzętu Turystycznego SKPTG. Znajdziecie w niej m.in. sprzęt do uprawiania turystyki zimowej, ekwipunek biwakowy czy kompasy. Wypożyczalnia jest bytem niekomercyjnym - sprzęt wypożyczany będzie jedynie po uiszczeniu kaucji, która będzie zwracana Wypożyczającemu wraz z oddawanym sprzętem.

Operatorem Wypożyczalni u którego możecie rezerwować, odbierać i któremu będziecie zdawać sprzęt została
Bgdan Leśnik - bogdan.lesnik(m)gmail.com.

Szczegóły przyjętych zasad oraz zestawienie dostępnego sprzętu i kaucji znajdziecie w Regulaminie Wypożyczalni załączonym poniżej:
  • Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego SKPTG (1kB) regulamin
  • Załącznik nr 1 - Zestawienie wypożyczanego sprzętu i kaucji bazowych (Aktualizacja 01.07.2017 r.)
    (1kB) zestawienie

(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik