(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)Zasady zgłaszania i rozliczania imprez w SKPTG


Jakie imprezy uznawane są za imprezy SKPTG?

Za imprezy SKPTG uważane są imprezy organizowane lub współorganizowane przez SKPTG, zgłoszone do Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Za imprezy organizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które zostały zgłoszone jako imprezy organizowane przez SKPTG do Zarządu Klubu i których kierownikiem jest członek SKPTG.

Za imprezy współorganizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które zostały zgłoszone jako imprezy współorganizowane przez SKPTG do Zarządu Klubu i których kierownik lub członek kadry jest członkiem SKPTG.Dlaczego należy zgłaszać imprezy organizowane przez SKPTG?

Konieczność zgłaszania imprez wynika z dwóch uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie oraz przez Zarząd SKPTG:Dlaczego warto zgłaszać organizowane imprezy?

Zgłaszanie imprez niesie za sobą korzyści zarówno dla uczestników jak i kadry wyjazdów:

 • uczestnicy wyjazdu, będący członkami PTTK (posiadający aktualną legitymację członkowską z opłaconą składką) są objęci na imprezie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia w trakcie imprez turystycznych organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów ościennych oraz na Bałtyku. Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia są dostępne na stronie PTTK,
 • kadra wyjazdu jest objęta na imprezie ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC). Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia są dostępne na stronie PTTK,
 • pokazują działalność programową Klubu i Oddziału.Kto może być kierownikiem i kadrą imprezy?

Według uchwały Zarządu Oddziału kierownictwo i kadrę Oddziału mogą stanowić osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają aktualną legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką,
 • posiadają uprawnienia kadry programowej PTTK (min. Organizatora Turystyki),
 • posiadają aktualnie podpisaną umowę o wykonywaniu czynności wolontarystycznych z Zarządem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.Jak zgłaszać imprezy i rozliczać?
 1. Przygotuj zgłoszenie imprezy. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
  • wypełniając formularz zgłoszenia imprezy dostępny na stronie Oddziału
  • wpisując wymagane informacje (zawarte w formularzu) w treść maila
  Dodatkowo, uzupełnij zgłoszenie o numery telefonów całej kadry imprezy.

 2. Wyślij przed rozpoczęciem imprezy zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres Oddziału info(małpka)om.pttk.pl z kopią na adres Zarządu Klubu skptg_zarzad(małpka)googlegroups.com .

 3. Po zakończonej imprezie przygotuj rozliczenie imprezy, zawierające następujące informacje:
  • pełna lista uczestników wraz z rzeczywistym czasem przebywania każdego uczestnika na imprezie,
  • odbyta trasa imprezy,
  • rzeczywisty czas przebywania każdego uczestnika na imprezie,
  • rozliczenie finansowe, zawierające zestawienie wpływów i wydatków lub oświadczenie, że uczestnicy pokryli własne koszty uczestnictwa.
  Wzór takiego rozliczenia znajdziesz tutaj.

 4. Prześlij rozliczenie imprezy na adres Oddziału info(małpka)om.pttk.pl z kopią na adres Zarządu Klubu skptg_zarzad(małpka)googlegroups.com w terminie do 14 dni od zakończeni a imprezy lub, jeśli impreza była organizowana w okresie wakacyjnym (1.06-30.09) do 31.10 danego roku.

 5. Jeśli nie rozliczysz imprezy w terminie do 2 miesięcy od jej rozpoczęcia (lub do 31.10 w okresie wakacyjnym), Zarząd Klubu może podjąć uchwałę, która odbierze Ci prawo organizowania imprez do momentu rozliczenia zaległej imprezy. Od tej decyzji przysługuje Ci odwołanie do Komisji Rewizyjnej Klubu.


(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik