(7kB)
Studencki Klub
Przodowników Turystyki Górskiej

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(6kB)

Historia SKPTG

Na poniżej stronie zebrano materiały dotyczące historii Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie.


(C) SKPTG 2017 - Aktualizacja strony Bogdan Leśnik