Home Regulaminy i Sprawozdania

Regulaminy i Sprawozdania

Regulaminy Klubu oraz Zarządu Klubu:
Sprawozdania z działalności Władz SKPTG:
Materiały z Walnych Zebrań SKPTG:

Dokumentacja z Walnego Zebrania SKPTG w 2018 r:

Dokumentacja z Walnego Zebrania SKPTG w 2017 r: