Home Jak zostać członkiem PTTK i SKPTG

Jak zostać członkiem PTTK i SKPTG

Chcesz wyjeżdżać z nami w góry i aktywnie współorganizować wyjazdy? Chcesz działać społecznie na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa? W SKPTG znajdziesz wiele możliwości rozwijania swoich pasji w tym kierunku. Zachęcamy do zostania członkiem naszego Klubu, działającego w ramach  PTTK – jednej z największych w Polsce organizacji społecznych. Jako jedno z kół PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie, działamy w środowisku akademickim, starając się popularyzować aktywną turystykę, zwłaszcza górską. Zapraszamy do wspólnej przygody!

 

 Krótka instrukcja co zrobić aby zostać członkiem PTTK i SKPTG

1) złapać skarbnika SKPTG np. na spotkaniu wtorkowym o 18:00, na Wydziale Transportu PW, przy ul. Koszykowej 75 albo umówić się mailowo (skptg.info@gmail.com)

2) wypełnić deklarację członka PTTK i dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne (jedno do twojej legitymacji, jedno dla nas, do archiwum deklaracji)

3) opłacić wpisowe w wysokości:
15 zł (z normalną składką) / 8 lub 6 zł* (z ulgową składką)

4) opłacić roczną składkę członka zwyczajnego
45 zł składka normalna / 25 zł składka ulgowa / 20 zł składka ulgowa młodzieżowa*

5) odebrać legitymację, znaczek PTTK i zestaw powitalny SKPTG

 

Każda osoba z aktualną składką może działać w PTTK m.in. zasiadać we władzach jednostek PTTK (kół, oddziałów itp.), kandydować do władz, być wybieranym oraz głosować, a także brać udział w szkoleniach i kursach (niekiedy dofinansowanych) oraz zdobywać uprawnienia PTTK.
Ważność uprawnień PTTK mają wyłącznie osoby z aktualnie opłaconą składką. Formalnie, także blachy przewodnickie są zastrzeżone przez PTTK i ich noszenie jest dozwolone wyłącznie przez członków PTTK.

Ponadto członkowie PTTK mogą liczyć na zniżki w schroniskach i innych obiektach noclegowych, muzeach PTTK, a także sklepach ze sprzętem turystycznym. szczegóły w sekcji Rabaty.

 

*szczegóły u skarbnika