Home Historia SKPTG

Historia SKPTG

O klubie

Początki Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej (SKPTG) sięgają 2000 r., gdy wśród członków Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie pojawił się pomysł utworzenia klubu, który skupiałby Przodowników Turystyki Górskiej oraz organizował szkolenia dla kandydatów na te uprawnienia. 1 stycznia 2001 r. decyzją Zarządu Oddziału powołane zostało Koło nr 23 – Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej. W pierwszych latach działalności Klub zorganizował trzy edycje Kursu Przodowników Turystyki Górskiej, który ukończyło kilkanaście osób. Następnie SKPTG aktywnie uczestniczył w organizacji kursów przewodnickich dla przewodników terenowych oraz beskidzkich.

Obecnie Klub zrzesza prawie 50 osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem akademickim, których łączy wspólne zainteresowanie turystyką górską, pieszą, kolarską i narciarską oraz krajoznawstwem. SKPTG dba o rozwój umiejętności i kształcenie swoich członków – od 5 lat corocznie organizuje Kurs Organizatora Turystyki PTTK oraz umożliwia zdobywanie innych uprawnień. SKPTG organizuje liczne wyjazdy zimowe i letnie, na niziny oraz w góry polskie i za granicę. Do naszych cyklicznych wyjazdów należą m.in. sylwester klubowy, majówka oraz wyjazd listopadowy. W czasie dziesięcioletniej historii członkowie SKPTG wnieśli duży wkład w działalność Oddziału Międzyuczelnianego m. in. przyczynili się do utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystycznych.

Małgorzata Gładyś, Warszawa grudzień 2010

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str. 25

 

SKPTG odznaczone Srebrną Honorową Odznaką PTTK !!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8 grudnia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia założenia Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie zostało odznaczone Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

 

 

Założenie SKPTG

6 grudnia 2000 roku grupa członków Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie zgłosiła do Zarządu Oddziału prośbę o zarejestrowanie nowego koła przy Oddziale – Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej. W konsekwencji  zarząd OM powołał Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie uchwałą z dnia 1 stycznia 2001 r. Zebranie założycielskie Klubu odbyło się 26 lutego 2001 roku. Na zebraniu przyjęto listę członków założycieli Klubu, Regulamin Klubu oraz program działania na bieżący rok, a także wybrano pierwsze władze Klubu. Ciekawostką jest, że lista członków założycieli Klubu przyjęta na zebraniu różni się od listy założycieli z pisma do Zarządu OM z prośbą o powołanie SKPTG.

W archiwum Klubu zachowały się następujące dokumenty:

  • Pismo do Zarządu Oddziału z prośbą o powołanie Klubu – skan
  • Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Klubu – skan1skan2
  • Sprawozdanie z działalności za pierwszy rok funkcjonowania Klubu (rok 2001) – skan