Home Regulaminy i Sprawozdania

Regulaminy i Sprawozdania

Regulaminy Klubu oraz Zarządu Klubu:
  • Regulamin Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej
    Dokument przyjęty na Walnym Zebraniu Klubu 26 marca 2008 r.
  • Regulamin Zarządu SKPTG
    propozycja przyjęta na Walnym Zebraniu Klubu 26 marca 2008 r. uchwalona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwałą nr 2008/09/02 z dnia 30 września 2008 r. i poprawiona zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu nr 1/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz 1/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Sprawozdania z działalności Władz SKPTG:
Materiały z Walnych Zebrań SKPTG:

Dokumentacja z Walnego Zebrania SKPTG w 2019 r:

Dokumentacja z Walnego Zebrania SKPTG w 2018 r:

Dokumentacja z Walnego Zebrania SKPTG w 2017 r: