Home Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Od 2012 roku Klub prowadzi na potrzeby wewnętrzne Wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Przez lata naszej oszczędnej działalności udało nam się zgromadzić wiele przydatnego ekwipunku, m.in. namiot, kompasy, garnki turystyczne, raki, czekany, uprzęże wspinaczkowe etc.

Wypożyczalnia jest bytem niekomercyjnym – sprzęt wypożyczany jest jedynie po uiszczeniu kaucji zwracanej wypożyczającemu wraz z oddawanym sprzętem.

Operatorem Wypożyczalni, u którego możecie rezerwować, odbierać i któremu będziecie zdawać sprzęt jest
Bogdan Leśnik – bogdan.lesnik(m)gmail.com.

Szczegóły przyjętych zasad oraz zestawienie dostępnego sprzętu i kaucji znajdziecie w Regulaminie Wypożyczalni załączonym poniżej:

  • Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego SKPTG (1kB) regulamin
  • Załącznik nr 1 – Zestawienie wypożyczanego sprzętu i kaucji bazowych (Aktualizacja 01.08.2017 r.)
    (1kB) Zestawienie

Zapisz

Zapisz

Zapisz