Home Władze Klubu

Władze Klubu

Zarząd Klubu

Prezes: Bogdan Leśnik

Wiceprezes: Przemysław Bala

Skarbnik: Jerzy Antychowicz

Sekretarz: Tomasz Bajda

Członek: Iga Pikul

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Andrzej Olejniczak

Wiceprzewodnicząca: Joanna Kocięcka

Wiceprzewodniczący: Rafał Kwatek

Wiceprzewodniczący: Patryk Kocięcki

Sekretarz: Tomasz Krukowicz

Spis poprzednich kadencji Władz SKPTG